Polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek – plików cookie, chcą korzystać z niej w pełni musisz wyrazić zgodę na ich użycie. Wówczas my będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi na najwyższym poziomie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu/Platformy www.odn.beatakaczor.pl jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor NIP: 7542568829, REGON: 532375366 z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe:
  1. przetwarzane są zgodnie z prawem;
  2. nie zostaną przekazane osobom oraz firmom trzecim;
  3. przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko, firma
  • Adres (ulicai numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail.

Podanie danych osobowych, przez Usługobiorcę niezbędne jest do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu/Platformy www.odn.beatakaczor.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży produktu
 2. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w poprzednich punktach
 4. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 5. Przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie korzystania z serwisów należących do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail , numer telefonu, oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu/platformy.
 2. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Usługobiorcy newsletter. Imię pozwala Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor zwracać się do Usługobiorców po imieniu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Budujemy Skrzydła z Beatą Kaczor rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu/Platformy www.odn.beatakaczor.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.